-->

ІІІ. ПРОБЛЕМНО – ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ (продовження)

Пам'ятаючи про велику роль безпечної організації життєдіяльності   дітей для збереження  їх фізичного та психічного здоров'я  педколектив  звертав необхідну увагу на планування  та організацію роботи по БЖД. Були розроблені перспективні плани по БЖД для кожної вікової групи, зроблена підбірка дидактичного  та наочного  матеріалу, художньої літератури по БЖД, оформлені дуже змістовні папки – пересувки для батьків, що дозволило проводити роботи по формуванню знань про здоровий та безпечний спосіб життя серед дітей та батьків.

В зв'язку з тим, що одним  з пріоритетних напрямів діяльності ми вважаємо ранній  розвиток дитини, в роботі з дітьми раннього віку педагоги ДНЗ велику увагу приділяють розвитку особистості малюків, формуванню у них образу «Я». Намітилося цінне співробітництво  в творчому пошуку практичного психолога Дягло Т. А. та вихователів груп раннього віку по формуванню « Я – концепції».

За останні роки завдяки впровадженню сучасних підходів сталися зміни в плануванні освітньо - виховного процесу в групах раннього – віку. Було прикладено чимало зусиль для організації предметно – ігрового розвивального середовища згідно нових підходів, викладених в програмі «Я у Світі». У вихователів груп раннього віку  склався певний досвід по впровадженню рекомендацій Глена Домана по активізації рухливої активності дітей для стимулювання їх інтелектуального розвитку.

Враховуючи, що особистісно – орієнтована модель передбачає розвиток потенційних здібностей дитини, її пізнавальної сфери, намагалися активно впроваджувати інноваційні технології та методики. Відбір методів та прийомів, адаптація їх до роботи з дітьми різного віку дозволили створити і систематизувати метеріал за деякими напрямками, які визначають всебічний розвиток дітей. Таким чином з'явилися:

·        Пам'ятки по впровадженню особистісно – орієнтованої моделі дошкільної освіти ;

·        Банк  розвивальних ігор;

·        Банк для розширення енциклопедичних знань за рекомендаціями Г. Домана ;

·        Досвід роботи по навчанню дітей читанню методом цілих слів з використанням методики Г. Домана ( вихователь Лайко Н. Г.)

·        Досвід роботи по використанню пісочної ігротерапії з метою інтелектуального розвитку дітей (вихователь Пеньєвська І. М. )

·        Система творчої роботи над казкою, загадкою – ТРВЗ;

·        Конспекти занять по використанню на практиці методів активізації творчого мислення;

·        Технології інтерактивного навчання ;

·        Банк енциклопедичних знань, де зібрані біти знань з різних галузей науки.

·        В методичному кабінеті узагальнений перспективний педагогічний досвід:

·        Вихователя Лайко Н. Г. – по проблемі: «Формування основ екологічної культури у дітей у дітей  дошкільного віку.»

·        Вихователя Пеньєвської І. М. на тему «Сприймаємо природу розумом і серцем : «Виховання любові до природи рідного краю».

·        Вихователя Цикал Т. М. по проблемі : «Інтерактивні ігри в роботі з дошкільниками».

 

В зв'язку з тим, що особистісно – орієнтована модель передбачає організацію самостійної пізнавальної діяльності дітей в ПІРС, багато уваги приділи  організації та удосконаленню розвивального середовища в дошкільному закладі.

В умовах оновлення системи дошкільної світи робітники ДНЗ, виявляючи творчий підхід, проводять роботу по оснащенню розвивального середовища для організації пізнавальної діяльності дошкільників. В усіх групах були створені центри для організації різних видів діяльності дітей. Багато груп поповнилися екологічними міні – музеями, що дозволяють розширити знання дітей про природні об'єкти.

На жаль, організація ПІРС в деяких групах ще не відповідає вимогам та принципам, які до неї висуваються. Тому існує багато проблем та шляхів подальшого удосконалення ПІРС, збагачення його змісту, доцільності розміщення центрів .

Таким чином, робота по організації розвивального середовища в дитячому садку продовжує залишатись актуальною.

Протягом останніх років  педколектив приклав чимало зусиль  по створенню умов для мовленнєвого розвитку дітей в ДНЗ, а також в сім’ї, удосконаленню системи планування з даного питання, по підвищенню ефективності мовленнєвих занять, по пропаганді української мови серед батьків.

Був систематизований матеріал мікрокабінетів з даного розділу. Дидактичні ігри систематизовані за розділами. Оформлені папки - пересувки для батьків по розвитку мовлення дитини дошкільного віку. В основному, навчилися здійснювати комплексний підхід до проведення занять, що сприяло вирішенню завдань по формуванню лінгвістичної компетентності, комунікативних навичок. На допомогу вихователям в організації та проведені занять методистом були розроблені рекомендації "Структура та особливості різних видів занять по розвитку мовлення.”

Робота семінарів-практикумів дозволила збагатити досвід  вихователів по використанню методів та прийомів ТРВЗ для розвитку дитячої мовленнєвої творчості, зокрема творчих методів роботи над казкою, загадкою; прийомів моделювання.

Але педколектив чітко  усвідомлює, що поряд з позитивними надбаннями існує й багато недоліків, над подоланням яких необхідно постійно працювати. Зокрема, нас не можуть задовольнити навички складання дітьми описових оповідних розповідей та розповідей – міркувань. Актуально залишається проблема збільшення об’єму монологічних висловлювань. Потребують подальшого удосконалення навички діалогічного спілкування в сюжетно – рольових іграх. Ми недостатньо використовуємо можливості театралізованої діяльності з метою розвитку художньо - мовленнєвої компетентності, методи та прийоми ТРВЗ.

Потребує активізації використання проблемно – практичних ситуацій з метою розвитку дитячого мовлення та мислення; культура мовленнєвого спілкування та розвиток комунікативних умінь педагога. 

Таким чином, аналіз роботи педколектива  за попередні роки дозволяє зробити висновок, що зробити висновок, що мають місце позитивні результати, які підтверджують ефективність  роботи ДНЗ. На базі ДНЗ проводяться методичні об'єднання для педагогів міста, семінари для інституту удосконалення вчителів, ШПД, де висвітлюється робота педколективу по системі ТРВЗ, по розвивальному навчанню, по екологічному вихованню, по роботі з молодим фахівцями; здійснюється колективний перегляд роботи з дітьми та з педкадрами. Досвід роботи педколектив був неодноразово представлений на різноманітних конкурсах, виставках.

Але позитивні надбання йдуть поруч з багатьма проблемами, що дозволяє намітити перспективи на майбутнє на шляху оновлення системи  дошкільної освіти, а саме:

1. Оптимізацією інтелектуального розвитку дошкільників шляхом підвищення їх пізнавальної активності, допитливості.

2. Створення умов для всебічного розвитку кожної дитини, своєчасне виявлення здібностей, сприяння їхньому розвитку шляхом правильного психолого-педагогічного впливу на дитину та вміло поставленої роботи з сім'єю .

3. Забезпечення повноцінного фізичного та психічного розвитку дітей шляхом впровадження різноманітних методів оздоровлення та профілактики захворювань.

4. Апробацію і пошук нових організаційних психолого - педагогічних форм і методів роботи., які здатні забезпечити в рамках гімнастичного підходу якісно новий рівень психічного, фізичного та особистісного розвитку дітей дошкільного віку.

 повернутися до змісту Програми >>
перейти до Розділу ІV >>