Робота з дітьми .

Цей розділ націлює педагогів спиратися на потенційний розвиток тих чи інших здібностей кожної дитини й організацію психолого – педагогічної діяльності по створенню умов для виявлення та розвитку загальних або спеціальних здібностей на основі охорони фізичного та психічного здоров'я дошкільників.

№ Зміст діяльності Відповідальні Термін
1. З урахуванням того, що нормальний психічний розвиток малюка відбувається тільки за умови повноцінного функціонування головного мозку всіх органів і систем, включати в роботу з вихованцями заходи з профілактики й оздоровлення дитячого організму нетрадиційними та традиційними методами. Методист
Вихователі
Інструктор Постійно
2. Створювати сприятливі умови перебування дітей в групі з метою профілактики психологічного дискомфорту, здійснення індивідуального підходу до кожної дитини, урахування інтересів сім'ї тощо . Вихователі
Психолог Постійно
3. Для створення відповідних умов щодо виявлення та розвитку загальних і спеціальних здібностей використовувати варіанти форм роботи з дітьми, що передбачають охоплення різних видів здібностей:
- Поділ групової кімнати та творчої зони,
- Гурткова робота,
- Організація діяльності за інтересами тощо. Вихователі
Інструктор
Спеціаліст Постійно
4. Сприяти самовияву дитини, зняттю психічної напруги, розвитку довільного спілкування шляхом введення елементів психогімнастики в роботу з ними.
Психолог
Вихователі Постійно
5. Регулярно проводити спостереження за дітьми в повсякденному житті та спеціально створених ситуаціях з метою своєчасного виявлення відставання або випередження середнього рівня розвитку особистісних якостей або психічних процесів . Психолог
Вихователі Постійно
6. З метою уточнення даних, які отримують в процесі спостереження, як допоміжний прийом діагностики практикувати індивідуальні бесіди з дітьми. , Психолог І раз на квартал
7. Регулярно допомагати новоприбулим дітям в адаптації, вести контроль за адаптацією новоприбулих дітей з метою виявлення дітей з ознаками дезадаптації та надання їм психологічної допомоги. Психолог Постійно
8. Періодично вивчати продукти дитячої діяльності з наступним психологічним аналізом їх. Методист
Психолог І раз нарік
9. З метою активізації розумової діяльності активно вводити елементи ТРВЗ в роботу з дітьми. Вихователі Постійно
10. Для розвитку психомоторики й координації та окоміру проводити спеціальні ігри та ігрові вправи в різні режимні моменти. Психолог
Вихователі Постійно
11. Організовувати виставки та міні виставки продукції творчої діяльності здібних і обдарованих дітей. Кер. зобр. діяльн. І р на кв.
12. Організовувати спеціальні «Інтелектуальні хвилинки», спрямовані на розвиток і корекцію різних сторін психіки дитини. Вихователі Психолог Постійно
13. Планувати роботу по формуванню звички працювати у дітей з загальними інтелектуальними здібностями. Вихователі Постійно
14. З метою розвитку інтелектуально-пізнавальних та інтелектуально – творчих здібностей обдарованих дітей організувати роботу гуртка «Ерудит». Психолог Постійно