Робота з педагогічними кадрами

Обов’язок кожного вихователя –
створювати умови для всебічного розвитку кожної дитини, своєчасного виявлення здібностей, що зароджуються, й сприяти їхньому розвитку шляхом правильного психолого – педагогічного впливу на дитину та вміло поставленої роботи з сім’єю.
Для здійснення цих завдань кожний педагогічний працівник повинен володіти достатнім запасом знань про розвиток дитини - дошкільника та її потенційні можливості в той чи інший сенситивний період.
На основі цих вимог програма, що пропонується, передбачає організацію різних форм роботи з вихователями та іншими працівниками ДНЗ.

№ Зміст діяльності Відповідь Термін виконання
І. ЗДІЙСНЮВАТИ ЯКІСНИЙ ПІДБІР ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ через ретельний їх особистісних , професійних якостей, особливостей темпераменту шляхом анкетування під час укладання трудової угоди. Завідувача Постійно
ІІ. ЗАСТОСОВУВАТИ ДЕМОКРАТИЧНІ МЕТОДИ РОБОТИ З КАДРАМИ.
а) Використовувати анкети, що дозволяють визначити уподобання й нахили, здійсніть до самооцінки, наявність професійних вмінь від того, щоб мати змогу надавати допомогу в удосконаленні особистісних якостей та професійної майстерності;

б) Застосовувати анкети, відкриті педагогічні листи з метою виявлення й урахування думок та пропозицій педпрацівників щодо організації роботи з дітьми. Завідуюча
Методист
Психолог Постійно
ІІІ.

ІІІ. ПРОВОДИТИ СИСТЕМАТИЧНУ РОБОТУ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ОСОБИСТІСНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГІВ через організацію різних форм роботи з ними:
1. Забезпечити своєчасну підготовку та атестацію педпрацівників.
Супрун С. В.
Єфіменко С. В.
Шпак Н. П.
Піщолка С. І.
Сердюк В. М.
Яблонська Т. В.
Белявська О. О.
Потій Л. П.
Яременко А. В.

Дягло Т. А.
Лайко Н. Г.
Тітарєва Л. О.
Мотчана Н. І.
Ковальова І В.
Ткаченко В. О.

Фролова А. І.
Дудко О. І.
Крутило М. В.
Полетун Н. Д.
Нікітченко С. В.

Мороз І. Я.
Цикал Т. М.
Пеньєвська І. М.
Дорошкова І. В.
Йовенко А. В.
Костомаха В. А.
Потапенко В. А.
Семироз Л. М.
Філіпович Л. М.

Алійник С. М.
Євтушенко І. О.
Милейко Н. А.
Плоска О. А.
Саламатова Т. М.
Сич М. М.
Безкоровайна Л. Ю.
Ющенко М. П.


Завідувач2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.
ІІІ. 2. Організувати педчитання за Базовою програмою “ Я у Світі”. Завідуюча
Методист
Психолог 2010 р.
ІІІ. 3. Організувати роботу “ КЛУБУ ОМІНУ НОВИНКАМИ ” ( КОН ). Методист

1 раз на квартал
ІІІ. 4. Організувати роботу “ ШКОЛИ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ” для молодих фахівців. Методист
Психолог Щорічно
ІІІ. 5. Організувати МЕТОДИЧНИЙ МІСЯЦЬ для молодих фахівців. Методист
Психолог Щорічно
Жовтень
ІІІ. 6. Організувати роботу ТВОРЧОЇ ГРУПИ з проблеми : “Використання інтерактивних методів навчання в освітньому процесі”. Методист 2010
ІІІ. 7.Організувати роботу “ШКОЛИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ” для помічників вихователів.
Методист
Психолог Щорічно
ІІІ. 8. Розробити психолого – педагогічну соціограму сучасного педагога, в який визначити критерії професійної компетентності та особистісні якості людини, яка працює безпосередньо з дітьми і має здійснювати виховний вплив.
9.Передбачити теоретично - практичні СЕМІНАРИ з питань засвоєння вихователями окремих методичних прийомів навчання, опанування інноваційних технологій, засобів застосування їх на практиці: Психолог 2010
ІІІ.  Модернізація змісту дошкільної освіти згідно з Базовою програмою “Я у Світі”.
 Формування і становлення образу “Я” у дошкільників за допомогою креативних технологій
 Дитяча креативність крізь призму Базової програми.
 Роль партнерської взаємодії дорослого з дітьми при організації спільної діяльності.
 Оптимізація пізнавальної діяльності дітей, головний чинник розумового розвитку.
 Розвиток інтелектуального потенціалу дитини засобами інтерактивного навчання.
 Використання методів та прийомів ТРВЗ з метою розвитку розумових та творчих здібностей дітей.
 Формування компетентності дошкільника в різних видах діяльності згідно з вимогами Базової програми.
 Організація продуктивних видів спільної діяльності.

2010 р.

2010 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р.

2013 р.

2011 р.

2014 р.

ІІІ.
10.Продовжити роботу лабораторії по проблемам раннього навчання дітей читанню :
- Поглиблювати знання методик
Д. Ельконіна , В. Зайцева,
Г. Домана по навчанню дітей читанню молодими фахівцями.
- Організувати навчання дітей читанню за визначеними методиками.

Завідувач,
Методист,
Психолог
Щорічно
ІІІ. 11. Спланувати КОНСУЛЬТАЦІЇ для підвищення професійного рівня педагогів:
- Усвідомлюємо філософію Базової програми : не готові знання, а вміння їх здобувати.
- Наступність у формуванні навчальних умінь.
- Формуємо варіативне ПІРС.
- Особливості соціалізації дітей дошкільного віку.
- Ігри з макетами як засіб розвитку інтелекту .
- Використання креативних технік як засіб розвитку творчих здібностей дітей.
- Плекаємо критичність мислення.
- Вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку дитини в світлі Базової програми “ Я у Світі”.
- Мовлення - інструмент креативного розвитку. Навчання дошкільників переказу.
- Інновітні здоров’язберігаючі технології.
- Діти, які потребують особливої уваги вихователів .
- Аерофітотерапія в дитсадку.
- Розвиток пізнавальної активності дитини як основи інтелектуального розвитку.
- Логіка як засіб розвитку інтелекту.
- Модель у навчанні дошкільників.
- Граючись, навчаємо читати.
- Як навчити батьків розуміти дитину.
- Розвиток мовлення : умови формування доказового мислення у дошкільнят.
- Художня література як засіб розвитку дитячого мовлення .
- Цікаві алгоритми. Завідувач
Методист
Психолог

2010 р.

2010 р.

2010 р.

2010 р.

2010 р.

2010 р.

2011 р.

2011 р.

2011 р.

2011р.

2012 р.

2012 р.

2012р.

2012 р.

2013 р.

2013 р.

2013 р.

2014 р.

2014 р.

2014 р.
ІІІ. 12. Під час педрад обговорити :
- Модернізація змісту дошкільної освіти згідно з базовою програмою “Я у Світі”.
- Створення умов для соціального розвитку дитини, для формування соціального досвіду вихованців.
- Розвиток дитячої креативності, творчого інтелекту в продуктивній діяльності.
- Забезпечення психологічного комфорту дітей в ДНЗ.
- Забезпечення умов для розвитку інтелектуальної сфери дошкільників в контексті Базової програми.
- Ефективність застосування сучасних методик по навчанню дітей читання.
- Організація дослідницько – пошукової діяльності дошкільників з метою озброєння їх знаннями про навколишній світ.
- Інтелектуально - пізнавальний розвиток дитини.
- Проблеми раннього розвитку дитини.
- Створення предметно – ігрового розвивального середовища в ДНЗ.
- Розвиваємо інтелект змалку .
- Формування життєвої компетентності дитини раннього та дошкільного віку.
- Дитяче експериментування і його роль в розвитку пізнавальної мотивації і розумової активності дитини.
- Розвиваємо інтелект змалку.
- Удосконалення дитячої мовленнєвої діяльності дитини. Завідувач
Методист
Психолог


2010 р.

2010 р.

2010 р.

2011 р.

2011 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р.

2012 р.

2013 р.

2013 р.

2013р.

2014 р.

2014 р.

2014 р.
ІІІ. 13. Для створення в ДНЗ умов для всебічного розвитку дитини провести конкурси :
- На найкращу організацію предметно – ігрового розвивального середовища.
- Конкурс сімейних талантів “Писанка в нашому житті”.
- Дизайн – прем’єра “Шедеври руками дітей та дорослих”.
- Конкурс на найкращий тижневий план.
- Конкурс по виготовленню розвивальних ігор для дітей раннього віку.
- Конкурс на найкращий куточок природи.
- Конкурс на обладнання найкращої лабораторії для організації дослідницько- пошукової діяльності.
- Конкурс по обладнанню найкращого екологічного міні- музею.
- Конкурс на найкращу організацію ПІРС в групах раннього віку.
- Психолого – педагогічний проект: “Формування і становлення образу “Я” у дітей дошкільного віку за допомогою креативних технологій.

Завідувач
Методист
Психолог

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2010 р.

2010 р.

2010 р.

2014 р.

2011 р.

2011 р.

2012 р.

2010 р.


ІІІ. 14. Організувати роботу, спрямовану на оволодіння вихователями спеціальними знаннями про розвиток та індивідуально – психологічні особливості виховання дітей.
- ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ: “Формування і становлення образу “Я” у дітей дошкільного віку за допомогою креативних технологій.

- ПСИХОЛОГІЧНИЙ МІНІМУМ : “Розширення понять про розвиток та індивідуально – психологічні особливості виховання дітей.
- АКТИВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ : “Ознайомлення з завданнями розвитку здібностей”
- ТРЕНІНГ: “Ознайомлення з методикою організації спостережень для виявлення індивідуальних особливостей дитини й розвитку в неї тих або інших здібностей.
- ТРЕНІНГ : “ Аналіз сензитивних періодів дошкільного дитинства та пошук раціональних шляхів використання їх для розвитку здібностей дошкільників .”
- ПРАКТИКУМ для інструкторів з фізичного виховання : “Формування у старших дошкільників ціннісного відношення до здорового способу життя в процесі фізичного виховання.
- ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ – ПРАКТИКУМ для педагогів : “Лабораторія креативності”.
- АКТИВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ: “Адаптаційний синдром, як з ним справитися?”. Психолог

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014р.

2010 р.

2010 р.

2011 Р.
ІІІ. 15. Анкетування вихователів з метою виявлення ознак загальних або спеціальних здібностей т окремих дітей та добору додаткової інформації про їх розвиток.
Складання спільно з вихователями та викладачами – спеціалістами диференційованих індивідуальних програм розвитку дітей відповідно до їх здібностей. Психолог
2012 р.

2013 р.
ІV. 1. Поповнити методичний кабінет наочними та дидактичними посібниками на допомогу вихователям в роботі з дітьми:
1/. Забезпечувати наявність державних документів, регламентуючих розвиток освіти в Україні.
2/. З метою створення умов для інтелектуального розвитку дошкільників оформити посібники для вихователів:
- Ігри для занять по ТРВЗ дітьми дошкільного віку .
- Ігри на розвиток пізнавальної активності.
- Розвиток інтелектуальних здібностей дітей засобами ТРВЗ.

3/. З метою розвитку мовленнєвих навичок дошкільників розробити рекомендації для вихователів:
- Мовлення – інструмент креативного розвитку”.
- Комунікативна компетентність – головна мета.
4/. Поповнити матеріали по забезпеченню особистісно – орієнтованої моделі дошкільної освіти.
- Виготовити дидактичний посібник “Особистісна орієнтація – пріоритет сьогодення”.
- Методичний порадник “Декілька правил спілкування з колегами, дітьми та батьками”.
5/. З метою забезпечення фізичного та психічного здоров’я малюків оформити:
- Методичні поради : « Хвилинки входження в день».
- Папку : «Рухливі ігри як засіб формування самооцінки дитини».
- Розвивальні, корекційно – профілактичні ігри по формуванню соціального здоров'я.
6/. З метою підвищення методичного рівня педколективу в сфері «ПРИРОДА» оформити рекомендації для вихователів:
- Як вести щоденник спостереження за природними об'єктами».
- Організація дослідницько-пошукової діяльності з дітьми дошкільного віку.
- Екологічне виховання засобами ТРВЗ – педагогіки.
- Використання методу проектів в екологічному вихованні дошкільників.
7/. З метою удосконалення практичних умінь педагогів розробити пам'ятки :
- Технологія проведення інтерактивних ігор.
- Алгоритм обстеження предмета .
- Плануємо, готуємо , проводимо інтегровані заняття.
- Пам'ятка педагога-дошкільника.
8/.Систематизувати та представити в методкабінеті матеріали по використанню інтерактивних методів навчання в роботі з педкадрами та з дітьми. «Технології інтерактивного навчання ».

Методист

Щорічно

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2010 р.

2011 р.


2010 р.

2011 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2011 р.

2012

2013

2014

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2010 р.