Робота з сім’єю.

Успіх в роботі з дітьми можливий лише за умов тісного співробітництва педколективу та членів сімей, які безпосередньо зайняті вихованням дитини.
Завдання педколективу – донести до свідомості батьків підвищений рівень відповідальності, що лягає на них в процесі формування особистості їхньої дитини в світлі положень “ Національної доктрини розвитку освіти в Україні”.

№ Зміст діяльності Відповідні Термін
1. З метою підвищення інформаційно – педагогічної компетентності батьків виготовити:
- Тематичний стенд: «Організація правильного харчування дітей раннього віку».
- Пересувні ширми :
«Пасивне куріння як фактор ризику при формуванні здоров'я дитини»;

«Як спілкуватися з дитиною»
- Інформаційний бюлетень :
- «Що означає бути здоровим”
- Папки - пересувки :
• «Абетка здоров'я» .
• «Безпека життєдіяльності дитини».
• «Які ми батьки?».

Вихователі

Вихователі

Медсестра

Вихователі 2010

2010

2010

2012

2012

2012

2013

2014
2. З метою підвищення духовної та педагогічної культури батьків та налагодження особистісно – орієнтованих стосунків у сім'ї провести:
- БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ :
«Спільна робота ДНЗ та сім'ї по вихованню здорової дитини».
«Сім'я формує самооцінку дитини».
«Які вони – дошкільнята?»
«Зміцнення емоційного благополуччя дитини в дитячому садку та в сім'ї – визначний фактор розвитку її особистості».
«Вплив природного середовища на розвиток малюка».
«Проблема заохочення та покарання в особистісно – орієнтованій моделі виховання».

«Гігієнічне виховання дітей –
основа здорового способу життя і моралі в сім'ї.
«Методи організації поведінки дітей».
«Як привчити дитину до пізнавальної діяльності».
«Здібності : коли і як вони розвиваються?»
КРУГЛИЙ СТІЛ : «Закон про дошкільну освіту про єдність в роботі батьків та педагогів».
- АНКЕТУВАННЯ БАТЬКІВ з послідуючим аналізом:
« Чи знаєте Ви свою дитину?
«Чи розумієте ви свою дитину?»
«Які , ми батьки?»
- УСНИЙ ЖУРНАЛ: «Нові здоров'язберігаючі технології»
- Психолого – педагогічний проект : «Всі люди різні»
Завідуюча
Методист
Психолог

2011

2011

2010
2012

2012

2010

2013

2013

2014

2014

2011

2010

2012

2014

2011

2010

3. З метою гуманізації педагогічної взаємодії ДНЗ та сім'ї організувати :
- СВЯТА НАРОДЖЕННЯ ГРУПИ:

- Творчу акцію «Сімейне гніздечко» .

- Тематичний проект «День нашої дитини».
- День радості .
- День розвитку інтелекту .
- Екологічну акцію «Любіть Україну».

Музкерівники

Методист
Психолог
Кер. Зобр. Діяльн.

Щорічно

2010

2010

2011
2012

2013