-->
                                                  Семінар – тренінг для вихователів 

   Тема: "Формування і становлення образу "Я” – важливий аспект зміцнення психологічного здоров”я дитини”       

Мета: поглибити і розширити знання педагогів з цієї теми

Форма проведення: філософсько – пізнавальний клуб "Джерела знань”

Хід семінару

Ведуча(психолог): вітає вихователів, оголошує тему і мету семінару. Представляє три мікрогрупи вихователів та їх керівників(молодші, середні, старші групи). Проводить гру – очікування "Ми - єдина команда”.

Психолог: Починаємо перший етап.

І Етап. "Погляд на проблему”

1.Чому проблема "формування образу "Я” є актуальною і важливою для освітньої практики в ДНЗ.

2. "Введення в проблему”

Проводиться тестовий контроль з цієї теми за допомогою гри "Закінчіть речення”. Вихователів просять сконцентрувати увагу і швидко дати відповідь:

1. Під терміном "Я” розуміється .......(уявлення дитини про себе).

2. Уявлення дитини про себе формується під впливом ....(людей, які її оточують).

3. У дитини інтенсивно розвивається самосвідомість в віці .... (2-3 років).

4. Самосвідомість розвивається у дитини на підставі....(практичної діяльності, досвіду).

5. Дитина може отримати знання про себе за допомогою ....(дорослих).

6. "Я” – образ стає усвідомленим новоутворенням психіки в віці....(на початку трьох років або 3 року життя).

Психолог: А зараз...

ІІ Етап "Аналітичний”
Психолог: Метою цього етапу є поповнити знання педагогів про різні ключові поняття з проблеми формування образу "Я”.
Ми ставимо в центр уваги дитину і розглядаємо її через:

- фізичну

- психічну

- соціальну площини. Цей комплекс і становить сферу "Я сам” в Базовій програмі "Я у Світі”.

1.Психолог звертає увагу учасників семінару на схему

Я – фізична "Я”- соціальне

Сфера життєдіяльності образ –"Я”

Я– психічне

Завдання вихователям: заповнити таблицю, пояснити ці поняття. Вихователі це схематичне зображення конкретизують певним змістом.

2. Психолог: Ці теоретичні знання допоможуть нам усвідомити реалізацію на практиці особистісно – орієнтованої моделі виховання дітей. І спрямувати свою навчально – виховну роботу на ознайомлення дошкільників з організацією людської істоти взагалі і образу – "Я” – зокрема.

А ще на допомогу нам приходять багато посібників, книжок, методичних розробок і програм. Зараз ми до вашої уваги презентуємо програму "Таємниця мого Я”. А зробимо це за допомогою рольової гри "Перше враження”.

Представники мікрогруп вибирають наступні бейджики:

"Рецензент”, "Журналіст”, "Телеведуча”, "Продавець”, "Методист”, "Вихователь” і надають коротку рецензію програмі з цих позицій.

Потім психолог робить висновок.


3. Психолог запрошує всіх у коло і проводить гру "Танець з кульками”(на розвантаження) та гру –релаксацію "Внутрішній промінь”.

ІІІ Етап "Пошуковий”

Психолог говорить про те, що зараз мікрогрупи будуть захищати своє домашнє завдання.
Домашнім завданням було визначити мету з розвитку образу "Я” згідно Базової програми "Я у Світі” у кожному віковому періоді і підібрати сумісні види партнерської діяльності вихователів і дітей.
Презентація домашнього завдання

1. Мікрогрупа "Ранній вік”(2-3 роки) і "Малюки”(3-4 роки)

Керівник групи: Основним направленням в роботі з малюками є сприяння усвідомлення дітьми свого "Я”, навчити дитину відокремлювати себе від навколишніх предметів і інших людей. Формування уявлень про свій зовнішній вигляд та органи почуттів "П’ять помічників”. Вихователі з досвіду представляють сумісні види діяльності з дітьми:

1.”Персонофіковані ляльки”, методика Р.Бернса

2.”Вправи – ігри з дзеркалом”, методика Р.Бернса

3. Сімейні альбоми "Родинне дерево”

4. Методика Г.Липовської "Яким я був - яким я став”.

2.Мікрогрупа "Чомучки”(4-5 років)

Керівник групи: Основними завданнями в середньому віці є: сформувати поняття, що людина – це жива істота, дати уявлення про органи чуттів, заохочувати до здорового способу життя.

Сумісні види діяльності представляють члени команди з досвіду:

1.Малювання плакатів "Самий – самий мій плакат”.

2. "Дитячі паспорти”.

3. Роль художньої діяльності в формуванні образу "Я”(музичні твори, художня література, репродукції картин).

4. "Наші портрети в режисерських іграх”.

3. Мікрогрупа "Фантазери”(5-6 років)

Керівник групи : Основним завданням в старшій групі є сформувати у дітей поняття про унікальність кожної людини: "Всі люди різні”, а також адекватну самооцінку. Учасники мікрогрупи презентують свій практичний досвід.

Цікавими є такі види роботи, як:

1. Малювання портретів: "Я – в минулому, сьогодні, в майбутньому – три сходинки”.

2. Малювання” Наш дитячий садок”.

3. Макет "Наш дитячий садок”.

4. Інтерв’ю "Всі люди різні”.

5. Гра "Я в майбутньому”.

6. Методика О. Бондаренко "Кого я найбільше люблю в нашій сім’ї”.

Психолог: Дякую за презентацію домашнього завдання. Така ігрова терапія надає дітям можливість оцінити себе, зрозуміти свій власний потенціал.

Психолог: Наш пізнавальний клуб продовжує свою роботу. Ми достатньо приділили уваги формуванню образу "Я” у наших дошкільнят.

- А давайте спробуємо усвідомити важливість свого образу - "Я” з усіма його перевагами і недоліками”.

Психолог проводить інтерактивну гру "Хто я?”

Психолог: І остання наша рубрика "Яким повинен бути вихователь?”

- Давайте спробуємо створити "Портрет сучасного педагога – мій власний образ – "Я”, де відобразити важливі особисті для вас життєві і професійні правила.

Психолог : роздає картки з буквами алфавіту і пропонує уча
сникам семінару сформулювати життєві і професійні правила, які починаються на ті букви, які педагогам дістались.

Потім, дотримуючись порядку букв алфавіту, учасники зачитують сформульовані ними правила.

ІV етап "Рефлексивний”

Психолог:

- Що ми очікували від семінару?

- Чи збулися наші очікування ?

- Які ваші враження?

Психолог: робить висновки роботи вихователів на семінарі, дякує всім і бажає успіхів.