-->
ІГРИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФОНЕМАТИЧНОГО СИНТЕЗУ


1. "Зашифроване слово"
Логопед пропонує дітям набір звуків,букв в якому зашифроване певне слово, з яких діти повинні скласти і назвати слово ( а к м, ер ом, а з а в, у б д).

2. "Утвори слово"
Логопед пропонує дітям картку із зображенням 3-5- малюнків. За первими звуками назв зображених предметів діти повинні утворити наве слово і назвати його.

3. " Зміни слово"
Логопед пропонує дітям змінити певне слово, щоб утворити нове. Наприклад: змінити слово слива, замінивши в ньому звук с на з,
Рак, р на л, м, б.

4. " Хто швидше?"
Логопед виставляє на дошці ряд букв, а дітям роздає різні картки із схематичним зображенням складу слова. Кожна дитина повинна із запропонованих звуків скласти слово відповідно до власної схеми.
Наприклад: А, К, Р, Ш, Н, И, М, У, О, Л, П.


Ігри та ігрові прийоми в логопедичній роботі з  дітьми із ЗНМ.


ІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ РОЗУМІННЯ МОВЛЕННЯ
1. "Знайди пару" ( за асоціацією)
а)Логопед роздає дітям набори предметних малюнків і пропонує наступну інструкцію: я буду називати слова, а ви у відповідь показуєте мені малюнок, який за змістом буде підходити до названого слова.
Б) в процесі виконання завдання діти не тільки показують, а й називають предмет. На останніх етапах корекційної роботи можна вимагати пояснень: " Чому ти обрав саме цей малюнок?
Орієнтовний перелік слів: стіл, посуд, дерево, собака, людина.
Орієнтовний перелік малюнків: чашка, будка, лист, стілець,
сукня.
2. "Допоможи Марусі"
Логопед роздає дітям малюнки із зображенням дій, що виконують діти самостійно або де дії по відношенню до дітей виконує хтось інший, а також малюнки або фото маленької та дорослої дівчини.
Логопед дає дітям наступну інструкцію: маленька сестричка Марусі переплутала всі фотографії в сімейному альбомі. Тепер Маруся має розібрати фотографії і розкласти фото сестрички на одну, а власні фото на другу сторінку альбому.Фото де дівчинка сама виконує дії- Марусині, а фото де дівчинці допомагають - молодшої сестрички.
Орієнтовний перелік малюнків: дівчинка несе, дівчинку несуть, дівчинка купається, дівчинку купають, дівчинка одягається, дівчинку одягають.
3. " Хто переможець ? "
Логопед оголошує, що за кожне правильно виконане завдання дитина отримує фішку,а переможець гри отримає приз ( на вибір логопеда).Діти повинні правильно виконати завдання логопеда, а той хто збере найбільше фішок - є переможцем.
Приклади завдань:
- візьми кулю, кулі,
- дай цукерку, цукерки,
- поклади ручку, ручки,
- постав чашку, чашки.
4. " Допоможи котику"
Діти отримують набори предметних карток з різних лексичних тем. Логопед просить дітей допомогти котику зібратися у школу, на прогулянку в ліс, у басейн, на футбол, у дитсадок.
5. " Спортивні змагання"
Кожній дитині роздають по три предмети синього та червоного кольорів, які логопед розкладає праворуч та ліворуч від дитини змішано.
Логопед запрошує дітей прийняти участь у спортзмаганнях, але щоб стати переможцем необхідно правильно виконати багато завдань, типу:
- підніми червону ручку вверх, поклади її праворуч,
- візьми синій олівець, поклади його ліворуч,
- червоний прапорець візьми лівою рукою, поклади праворуч від себе,
- І Т. д.
Переможцями стають діти, у яких всі предмети синього кольору знаходяться ліворуч, а червоного - праворуч.


Ігри в логопедичній роботі з дітьми із ЗНМ


ІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

1. " Доповни речення" у
Логопед промовляє речення, яке необхідно доповнити.
Наприклад:
Влітку листочки зелені, а восени -
Зранку я іду до садочка, а мама - на
Влітку сонечко високе, а взимку -
2. " Веселка"
Логопед виставляє на дошці "веселку", а дітям роздає набори малюнків із зображенням предметів, рослин, фруктів різних кольорів. Діти повинні підібрати малюнки до відповідного кольору веселки і назвати цей предмет і його колір.
Наприклад: це червоний помідор, жовтий лимон, зелений листок, блакитне небо.
3. "Рибалка"
Логопед пропонує дітям іграшковий акваріум, вудочку з магнітом, картонні рибки із зображеннями предметів, явищ, тварин,рослин. Дитина повинна витягнути вудочкою рибку і скласти із словом, що позначає зображений предмет (явище) речення.
4. "Добери речення" *
Логопед пропонує дітям картки із зображенням певного сюжету. На картці також пропонується схема речення, яке можна скласти за даним сюжетом.
Наприклад:


5. "Ехо"
Логопед роздає дітям картки із зображенням певних дій.У логопеда також є малюнок, за яким він складає речення, беручи за основу таку фразу: " Я люблю ( не люблю) що робити?...назвати дію , яка зображена на малюнку ". Дитина повинна у відповідь скласти речення аналогічне тому, що промовив логопед, але змінити кінець - назвати дію, яка зображена у неї на малюнку.
Наприклад:
Логопед : я люблю мити посуд.
Дитина у відповідь: А я люблю читати книжки.
Я не люблю прибирати в квартирі.
Я не люблю гуляти з собакою.
6. " Розкажи"
Логопед пропонує дитині виконати певну дію і дає завдання описати цю дію словами.
Наприклад:
Дитина передала м'яч сусіду по парті. Вона повинна сказати: Я передав ( віддав) м'яч Олегу.


Використання дидактичних ігор як засобу фонетико-фонематичного розвитку мовлення дітей з мовленнєвими порушеннями (консультація для вчителів-логопедів)

Правильне мовлення надзвичайно важливе для всебічного розвитку дитини, тому праця логопеда набуває особливого значенння.
І саме від того, наскільки міцним і доброзичливим буде зв"язок логопед-литина, дитина-логопед, наскільки будуть під час роботи враховані можливості кожної особистості, якого значення набуватимуть нові форми роботи з дитиною, і залежить виправлення мовленнєвих порушень у дітей.
Щоб подолати мовленнєві порушення у дітей,логопеду потрібно обирати такі методи та прийоми роботи, щоб дитина раділа своїм успіхам, прагнула розмовляти правильно. Тому надзвичайне значення потрібно надавати грі, адже для кожного малюка життя -це гра.
У програмі виховання в дитячому садку поставлено завдання щодо вдосконалення звукової культури мовлення дітей: добиватися правильної вимови звуків та слів, правильної постановки наголосів, розвивати уміння відповідати короткими та розгорнутими реченнями, навчати простих форм монологічного мовлення.
Найкраще роботу над артикуляцією ,постановкою,автоматизацією звуків проводити в формі гри. де діти були б активними учасниками. Велике значення має використання наочності. адже мислення у дітей наочно-образне.
Під час виконання дидактичних ігор, які спрямовані на формування правильної звуковимови слід дотримуватись певних рекомендацій:
-ігри не мають бути тривалими в часі ( 5-10 хв.);
-вони мають проводитись в довільному темпі, щоб дитина могла зрозуміти завдання, усвідомлено виправити помилку, а логопед допомогти їй в цьому;
- гра має бути жвавою, цікавою, захоплюючою для дитини;
-гра може бути частиною заняття або проводитися в один з режимних моментів;
-у грі необхідно домагатися активної мовленнєвої участі всіх дітей, при цьому, якщо можливо, використовують і рухову активність дітей;
-під час гри логопед бере безпосередню участь;
-під час гри вносять необхідні корективиі поправки у мовлення дітей, а в кінці обов"язково заохочують всіх дітей, відзначають найуспішніших.
Роботу з розвитку у дітей здатності диференціювати фонеми умовно поділяються на 6 етапів:

1 - пізнавання не мовленнєвих звуків;
2 - розрізнення звукокомплексів і звуків за висотою, тембром голосу, розрізненням однакових слів і фраз;
3 - розрізнення слів,близьких за звуковим складом;
4 - диференціація складів;
5 -диференціація фонем;
6 -розвиток навичок елементарного звукового аналізу.

1 ЕТАП.
На цьому етапі під час дидактичних ігор і вправ розрізняють у дітей здатність пізнавати і розрізняти немовленнєві звуки.
"Що ти чуєш ?", "Відгадай що звучало?", "Хто як голос подає?".
Дітям пропонуються звуки: стук посуду, звуки музики, шум машин, гомін людей, крапання води з крану, гра на музичних інструментах.
Далі проводяться ігри на розрізнення сили голосу, висоти звучання, визначення напрямку звука,розвиток слухової уваги.
"Тихо-голосно", "За бубном повтори","Знайди іграшку","Ау",
"Оркестр".

2 ЕТАП.
Коли діти навчаться розрізняти не мовленнєві звуки,перходимо до розрізнення однакових слів, звукокомплексів І звуків, орієнтуючись на висоту, силу і тембр голосу.
"Хто мене покликав?", "Хто це?","Заводні іграшки","Зіпсований телефон", "Озвуч картинку".

3 ЕТАП
Діти вчаться розрізняти слова,близькі за звуковим складом.
Дітям демонструється картинка і чітко вимовляється слово"вагон".
Логопед називає картинку то правиль но, то неправильно(вагон,вазон, факон,фагон,вагон.....)
Аналогічно проводиться гра з іншими словами,спочатку легкими за за звуковим складом. Поступово слова ускладнюються.

"Назви правильно слово", "Секрет", "Домалюй","Швидко слово набирай,до нього риму підбирай", "Склади смішний віршик","Запам"ятай слова"....

4 ЕТАП.
На цьому етапі діти вчаться розрізняти склади.
"Який склад зайвий","Відтвори ритм", "Телеграф","Впіймай склад"

5 ЕТАП
На цьому етапі діти вчаться розрізняти фонеми рідної мови. Спочатку дітей вчать розрізняти голосні звуки, потім- приголосні
"Впіймай звук в слові " "Де звук?", "Який звук я тягну", "Зачаровані звуки","Скільки пальчиків-стільки звуків","Вередливий звук", "Який звук спільний?"

6 ЕТАП.
На цьому етапі основним є вироблення у дітей навичок звукового аналізу. Спочатку потрібно навчити дітей виділяти звук,який стоїть на початку слова,а згодом переходимо до виділення звука,який стоїть на кінці слова, в середині слова....
"Збери чарівну квітку", "Поїзд","Назви слово".

Такі ігри вправляють дітей не лише в звуковому аналізі,а й розвивають у них кмітливість і одночасно перевіряють, як дитина навчилася слухати, виділяти певні звуки в словах.

Складнішими для дітей є завдання на визначення спільного голосного звука в ряді запропонованих слів,названих малюнків.
"ПОРІВНЯЙ".Дітям пропонується порівняти слова:мак-лак,син-сир, парта-карта,шапка-сапка;сказати,чим ці слова відрізняються між собою; замінити один звук іншим.
" ЧАРІВНА ПАЛИЧКА". Логопед каже дітям,що грати треба так:я мовчу,ви мовчите,чарівна паличка теж мовчить.
"ЛАНЦЮЖОК СЛІВ"
"ЗНАЙДИ СОБІ ПАРУ"
"ХТО В ХАТИНКУ ЗАЛІЗ"

(с) 2011 / ДНЗ №1